About

Martine Coene

Met haar priemende blik die ieder detail feilloos registreert, was het geen moeilijke overstap  toen ze een aantal jaren geleden haar focus van haar hyperrealistische tekeningen verlegde naar de fotografie. Sindsdien zijn Martine Coene en haar camera onafscheidelijk.
Ze weet perfect de juiste atmosfeer op het juiste moment te capteren en zo de ziel vast te leggen van haar favoriet onderwerp, mensen. De kracht van haar foto’s zit daarom meer in wat je niet ziet dan in louter het zichtbare.
Vanuit haar thuisbasis Antwerpen, België, vindt Martine veelal haar inspiratie in het beroemde jazzcafé ‘Hopper’. In oktober 2011 zal dit resulteren in het boek ‘Hopper’, een waardevol document met krachtige beelden van de kleurrijke muzikanten en bezoekers die het café het afgelopen decennium frequenteerden.
Naast haar persoonlijke projecten werkt Martine ook als freelance fotograaf.

With her piercing glance that never misses a detail Martine Coene moved swiftly from making her hyperrealistic drawings to photography some years ago. She has been inseparably united with her camera ever since.
She knows perfectly how to capture the right atmosphere at the right time in her effort to register the soul of her favorite subject, people. The power of her images is therefor more about what you don’t see than what is visible at first sight.
Home based in Antwerp, Belgium, she often finds her inspiration at the famous jazzcafe ‘Hopper’.  
In october 2011 this will result in the book ‘Hopper’, a priceless document filled with strong images of the colorful musicians and visitors who frequented the cafe over the last decade.
Besides her own projects, Martine also works as a freelance photographer.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: